ไท่ไป่ คือยอดสำนักกระบี่แห่งยุทธภพ เคล็ดวิชาลับของสำนักขึ้นอยู่กับศิลปะในการใช้ 'ความเร็ว' และ 'จิตสัมผัส' ปล่อยให้จิตใจไหลตามคมกระบี่ สังหารศัตรูก่อนจะรู้ตัวโดยไร้ร่องรอย เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า "จิตกระบี่เร้นรอย"