บทนำ

ในปี ค.ศ.1009 ปีต้าจงเสียงที่ 2 ของราชวงศ์ซ่งเหนือ ณ ขณะนั้นเป็นช่วงที่คณะรัฐนั้นสมัครสมานสามัคคี เหล่าประชาชนอยู่อย่างสงบสุข แม้ว่าจะมีกองกำลังชาวเหลียว หรือชาวซีเซี่ยที่อาศัยอยู่รอบนอกอาณาจักร แต่การดำรงชีวิตของผู้คนในราชวงศ์ซ่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง การทำมาค้าขายนั้นเปิดกว้างและเสรี "ยุทธภพ" ที่รวมตัวเหล่ายอดฝีมืออย่างเช่นสำนักไท่ไป๋ ทีเฮียง ตึงมุง เหล่ากระยาจกนั้นต่างมีทักษะศิลปะวิชาการต่อสู้ด้วยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เฟื่องฟูเช่นนี้ ก็มีคลื่นใต้น้ำที่รอโอกาส ภูเขาและฝนโปรย ลมโชยพัดพาเข้ามาไม่ขาดสาย ขอบฟ้าที่ปลายทางอาจอยู่ไม่ไกลห่าง ลิขิตแห่งโชคชะตากำลังดำเนินมาถึง